1992-2013 کاریگەرى هۆکارە مرۆییەکان لەسەر پرۆسەى هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکان لەهەرێمى کوردستاندا
1992-2013 کاریگەرى هۆکارە مرۆییەکان لەسەر پرۆسەى هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکان لەهەرێمى کوردستاندا

Jaza Talib؛ Ahmed Rafiq Karim

خول 6، ژماره‌ 2 ، ڕه‌زبه‌ر 2019، ، لاپه‌ڕه‌ 31-58

https://doi.org/10.24271/garmian.19623

پوخته‌
  کۆمەڵێک فاکتەری جۆراوجۆر کاریگەرییان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بەگشتی و هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکانی ...  Read More
(1992-2013)کاریگەری هۆکارە مرۆییەکان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکان لە هەرێمی کوردستاندا
(1992-2013)کاریگەری هۆکارە مرۆییەکان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکان لە هەرێمی کوردستاندا

Ahmed Karim؛ Jaza Talib

خول 6، ژماره‌ 1 ، پوشپه‌ڕ 2019، ، لاپه‌ڕه‌ 168-205

https://doi.org/10.24271/jug.1011

پوخته‌
  کۆمەڵێک فاکتەری جۆراوجۆر کاریگەرییان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بەگشتی و هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکانی ...  Read More