جۆری توێژینه‌وه‌ : Original Article

نوسه‌ر

Presidency of UOG, University of Garmian, Kalar,Kurdistan Region, Iraq

پوخته‌

توێژینەوە لە نەخۆشییەکانی زمان بە هەموو ئاستەکانییەوە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆی زمانەوانیدا وەکو بابەتێکی زانستی و سەردەمییانە ، گرنگ و بایەخی تایبەتی خۆی هەیە ، ئەویش بەهۆی ئەوەی لێکۆڵینەوە لەم لقەی زانستی زمان ڕۆچوونە بە ناو پەیوەندی زمان و پسپۆری و زانستەکانی تری وەک (پزیشکی دەماری و ساکۆلۆژییە و کۆمەڵایەتییەوە)، واتە ئەم پسپۆرییانە دەکرێنە نەخشەڕێگا بۆ دۆزینەوەی جۆری نەخۆشییەکانی گوتن و چارەسەرکردنیان لە هەمان کاتدا.ئەم لێکۆڵینەوەیە بە ناونیشانی (نەخۆشییە زمانییەکان / ئاستی دەنگسازی بە نموونە) کە لقێکە لە زمانەوانی کارەکی ، مەبەستی سەرەکی لێی ناساندنی بابەتەکە و خستنەڕوی جۆرەکانی و هۆکارەکانییەتی . لێکۆڵینەوەکە لە پێشەکی و دوو بەش پێکهاتووە : لە پێشەکیدا وەک دەروازەیەک بۆ چوونە نێو لێکۆڵینەوەکە ، ناونیشان و هۆی هەڵبژاردن و گرنگی و ڕێباز و سنووری لێکۆڵینەوەکەمان باسکردووە. لەبەشی یەکەمدا هەوڵمانداوە چەمک و پێناسەی نەخۆشییە زمانییەکان و هۆکارەکانی کەخۆی لە هۆکاری (ئەندامی و دەروونی و ژینگەی کۆمەڵایەتی)دا  دەبینێتەوە ، تیشکی بخەینە سەر و دواتر  ئاماژە بە ڕێگا چارەکانی نەخۆشییە زمانییەکان کراوە . لەبەشی دووەمدا کە کرۆکی باسەکەی ئێمەیە باس لە نەخۆشییە زمانییەکانی ئاستی دەنگسازی هۆکارەکانی کە ئەویش خۆی لە هۆکاری ئەندامی و نائەندامی دەبینێتەوە تیشکی خراوەتە سەر, و لەکۆتایشدا گرنگترین ئەنجامە بەدەستهاتووەکان , لەگەڵ لیستی سەرچاوەکان , و کورتەی توێژینەوەکە بە هەرسێ‌ زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی خراونەتە ڕوو.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

پۆ فلیدغەر ، و ، ئەمیر محەمەد محەمەدئەمین ، ) 2014
داڕماوی زمان هەخۆعییەواوی زمان و چارەصەر هردوی ، چاپخاهەی
ڕۆژهەڵاث هەولێر. –
2 دەروون عبدالحم صاڵح ، ) 2012 ( ، ئییۆهۆمی لە ئاصخەواوی -
زماوی وىردیدا لە بڵاو هراوەواوی ئەوادیمیای وىرد هەولێر. –
3 عبدولىاحید مىعیر دزەیی ، ) 2014 ( ، زماهەواوی دەروووی ، -
هاوەهدی ئاوێر بۆ چاپ و بڵاوهردهەوە هەولێر . -
4 عەبدولىاحید مىعیر دزەیی ، داها جەحضین محەمەد ، دەروون -
عەبدولڕەحمان صاڵح ، ) 2012 ( فۆهەجی و فۆهۆلۆجی ، هاوەهدی
ئاوێر بۆ چاپ و بڵا وهردهەوە هەولێر. -
5 عبدالىریم محمد عىطاوی ، و ، ئازاد ئەمین باخەوان و هاصح -
محەمەد ، ) 2011 ( ، گەعەهردوی زماوی مىداڵ صلیماوی. –
6 هەریم عەریف کەرەچەجاوی ، ) 2010 ( ، هەخۆش ى و گرفخە -
دەروووی و وۆمەڵایەجییەوان ، چاپی دووەم ، چاپخاهەی پەیىەهد
صلێماوی. –
7 هایف خرما ، و ، عهاب عێ ط بُ، ) 2013 ( ، چەهد جیغىێ -
بۆ صەر لێیۆڵیىەوە زماهەواهییە هاوچەرخەوان ،چاپخاهەی
عەهید ئازاد هەورامی هەروىن. -
8 یارا کادر حەمەد ، ) 2015 ( ، گیروگرفذ و هەخۆعییەواوی -
گىج و چارەصەرهردهیان ، چاپخاهەی وارۆ هەولێر. -
9 یىصف عەریف صەعید ، ) 2011 ( ، زماهەواوی چاپخاهەی -
ڕۆژهەڵاث هەولێر. –
ئاڤێضخا هه ما مه حمىد،) 2013 (پرۆصه صا یًۆلۆژ هٍُ وان له
زماوى وىرد دًا ، هامه ی دهخۆرا ،زاهیۆی صلێماوى.
2 بەهرە محەمەد عەبدولىەریم ، ) 2015 ( ، عرۆڤەی ئاریغە -
زماهییەوان لە زماوی وىردیدا )دیضلىضیا لە فێربىووی زماوی
دوهەمدا وەن همىون ، هامەی ماصخەر زاهیۆی صلێماوی.
3 صەلام رەحیم ڕەعید ) 2014 ( ، یاصافۆهۆلۆجییەوان لە -
عێىەزاری خاهەکیىدا ، هامەی ماصخەر ، زاهیۆی وۆیە،
دووەم : صەرچاوەوان بەزماوی عەرەیی :
-1 جمعت ص دُ ىًصف ،) 1990 (، ص یُىلىج تُ اللؼت والمرض
العللی، صلضلت هخب زلاف تُ عهرٍت صًدرها المجلط الىطنی
للثلافت والفىىن والاداب الیىذٍ. –
-2 صه بُ صل مُ محاص طِ ، ) 2012 ( ، ع ىُب الىلام فی جرار
اللؼىی العربی ، دار ومىخبت الحامد للیغر والخىز عَ عمان. –
-3 عمر محمد خطاب ، ) 2011 ( ، ملا طٌ فی صعىباث الخعلم،
مىخبت المجخماع العربی للیغر والخىز عَ عمان. –
-4 محمد حض عبدالعیز ، ) 1991 ( ، مدخل الى علم اللؼت ،
جامعت اللاهرة ، ول تُ دار العلىم اللاهرة. -
-5 محمد محمد داود ، ) 2001 ( ، العرب تُ وعلم اللؼت الحد ثًت
، دار ػرٍب للطباعت والیغر والخىز عَ اللاهرة. –
-6 2015 (، علم الىفط – محمىد احمد الض دُ ، ) 2014
اللؼىی ، میغىراث جامعت دمغم.
-7 هادر احمد جراداث ، ) 2009 ( ، الاصىاث اللؼى تٍ عىد اب ص ىِا ع ىُب الىطم وعلاجه ، الاواد مً ىُن للیغر والخىز عَ –
عمان.
https://www.scribd.com/doc265837047
اضطراباث الىطم والىلام - - - ppt.
2- https://mowdoo3.com/ علاج اضطراباث الىطم- - -
والىلام عىد الاطفا -ٌ -
.3- www.misd.net/seconsult/Articulation/pdf