قیاس السمات الشخصیة لعینة من موظفی الدولة (دراسة میدانیة ضمن حدود مدینة کلار فی اقلیم کردستان)
قیاس السمات الشخصیة لعینة من موظفی الدولة (دراسة میدانیة ضمن حدود مدینة کلار فی اقلیم کردستان)

کریم مدحت الزنگنه‌

خول 5، ژماره‌ 3 ، ڕه‌زبه‌ر 2018، ، لاپه‌ڕه‌ 497-518

https://doi.org/10.24271/garmian.387

پوخته‌
  هدفت الدراسة الحالیة إلى دراسة الشخصیة الکردیة من خلال قیاس السمات الشخصیة لعینة من الموظفین الأکراد ...  زیاتر بخوێنەوە