(مەبەستە پراگماتیکییەکانى ناو بچوککردنەوە لە زمانى کوردیدا (ناوى تایبەتى وەک نمونە
1. (مەبەستە پراگماتیکییەکانى ناو بچوککردنەوە لە زمانى کوردیدا (ناوى تایبەتى وەک نمونە

Trifa Mohammed Faraj؛ Omer Ahmed ِAziz

خول 6، 5th Conferance of Human sciences ، زستان 2019، ، لاپه‌ڕه‌ 213-226

http://dx.doi.org/10.24271/GARMIAN.5THC15

پوخته‌
  مەبەستە پراگماتیکییەکانى ناوبچوککردنەوە، لە زمانى کوردیدا (ناوى تایبەتى وەک نمونە) ناونیشانى توێژینەوەکەیە، ...  Read More