ڕه‌نگدانه‌وه‌ى تراجیدیاى (جینۆساید) له‌ شیعرى کوردیى سییه‌کان و چله‌کانى سه‌ده‌ى پێشوودا
1. ڕه‌نگدانه‌وه‌ى تراجیدیاى (جینۆساید) له‌ شیعرى کوردیى سییه‌کان و چله‌کانى سه‌ده‌ى پێشوودا

مه‌ریوا ن عمر حسن؛ عطا رشید حسین

خول 4، Genocide Conference ، به‌هار 2017، ، لاپه‌ڕه‌ 329-355

http://dx.doi.org/10.24271/garmian.78

پوخته‌
  بهدرێژایى ‌دیرۆکى ‌مرۆڤایهتى ‌لهگهڵ ‌ههموو ‌سهردهمه جۆربهجۆرهکانى ‌ژیانى ‌مرۆڤدا‌‌کارهسات ‌و ...  Read More