بنیاتی كاره‌كته‌ر له‌ ڕۆمانی
بنیاتی كاره‌كته‌ر له‌ ڕۆمانی " ڤیكۆنتی دوو له‌تبوو"ى ئیتالۆ كاڵڤینۆ و ڕۆمانى " جه‌مشید خانی مامم كه ‌هه‌میشه‌ با له‌گه‌ڵ خۆیدا ده‌یبرد" ی به‌ختیار علی دا، توێژینه‌وه‌یه‌كی به‌راوردكارییه

Sardar Majeed

Volume 10, Issue 4 , September 2023, , Pages 32-40

https://doi.org/10.24271/garmian.2023.10403

Abstract
  The character is one of the main and important elements in the text of the novel. Without the character, the text of the novel cannot be built. He works with the other main elements ...  Read More