کاریگەری دراما بیانیەکان لەسەر گۆڕینی کلتوری خێزانی کوردی
کاریگەری دراما بیانیەکان لەسەر گۆڕینی کلتوری خێزانی کوردی

Nazakat Hamasaeed

Volume 9, Familial Problems in Kurdistan: Causes and Solutions , May 2022, , Pages 189-202

https://doi.org/10.24271/jgu.2022.159529

Abstract
  پشت بەستنی دەزگاکان ڕاگەیاندنی هەرێمی کوردستان بە بەرهەمی میدیای دەرەوە بەتایبەتی بەرنامە بەزمە سات ...  Read More